• Her er du:
  • Hjem
  • Strikkeklubb

Strikkeklubb

Medlemsvilkår

Medlemsvilkårene er sist oppdatert 13 April 2023.

 

1.    Om «Strikkeklubb», Strikkemekka’s kundeklubb

Yarnmania AS  med org.nr. 993492027  (heretter «Strikkemekka») tilbyr deg som privatperson å bli del av «Strikkeklubb», Strikkemekka kundeklubb (heretter omtalt som «Strikkeklubb», «Strikkemekka kundeklubb» eller «kundeklubb»). Ved å bli medlem av «Strikkeklubb» inngår du en avtale med Yarnmania AS og aksepterer medlemsvilkårene.

Som medlem av «Strikkeklubben» vil du få kundefordeler som er tilpasset deg. Disse generelle medlemsvilkårene (også omtalt som «Brukeravtalen») utgjør avtalen som regulerer vilkårene mellom deg som medlem av «Strikkeklubb» (også kalt medlem, medlemskap eller kundeklubbmedlem) og Strikkemekka.

Denne Brukeravtalen gjelder i tillegg til eventuelle betingelser for kundefordeler eller fremtidige tjenester som brukere av «Strikkeklubb» tilbys til enhver tid.

 

2.    Kundefordeler

Som medlem i «Strikkeklubben» får du

  • Strikkeklubben er gratis

·       Tilgang på en rekke eksklusive medlemstilbud. Du vil også kunne motta personlige kupp som gjelder kun for deg som kunde basert på dine preferanser.

·       Forhåndsinformasjon om eksklusive lanseringer, nyheter og konkurranser

·       Tilgang til Min side med oversikt over ordrehistorikk, ordrebekreftelser og fordeler.

 

3.    Deltakelse i kundeklubben

Kundeklubben er åpen for alle som er minst 18 år og bosatt i Norge som registrerer seg med gyldig passord i henhold til Strikkemekkas krav, norsk mobiltelefonnummer (+47) og gyldig epostadresse. Ved registreringen kan det gjøres oppslag mot dataleverandør (Offentlige register) for navn, postadresse mv.

Du er som bruker ansvarlig for at opplysninger du oppgir om deg selv er korrekte og oppdaterte. Innloggingsinformasjon til «Strikkeklubb» må du bare bruke selv og oppbevare skjult for andre. Du kan når som helst endre ditt passord, og Strikkemekka oppfordrer deg til å oppdatere passord jevnlig.

Deltagelse i kundeklubben er gratis og uten kjøpsforpliktelse. Eventuelle premier eller andre fordeler oppnådd som medlem av kundeklubben kan ikke byttes mot andre varer, gavekort eller kontanter.

Kundeklubben leveres som den er til enhver tid og uten noen garantier for oppetid, funksjonalitet eller support, heller ikke fra tjenester levert av tredjeparter i tilknytning til kundeklubben.

Strikkemekka har ikke ansvar for kvaliteten eller validiteten av noe innhold som presenteres via Strikkemekkas Kundeklubb på websider det lenkes til eller i tilhørende dokumentasjon som ikke er fra Strikkemekka

Du er selv ansvarlig for bruken av Strikkemekka Kundeklubb og er forpliktet til å bruke Strikkemekkas Kundeklubb med tilknyttede tjenester kun til det formål som følger av Brukervilkårene og innenfor begrensninger i gjeldende lov eller spesielle vilkår oppgitt for særskilte tjenester som du bruker.

Strikkemekka står fritt til uten forhåndsvarsel å utbedre, tilpasse og endre Strikkemekkas Kundeklubb i avtaleperioden så lenge dette ikke medfører at denne blir uegnet til formålet eller medfører vesentlige avvik fra funksjonsbeskrivelsen som ligger til grunn for denne Brukeravtalen. Strikkemekka tar forbehold om feilprising og vi forbeholder oss retten til å kansellere ordre der det er åpenbare feil.

 

4.    Medlemskommunikasjon

For kunne administrere ditt medlemskap i «Strikkeklubben» og for å tilby deg de fordelene som er beskrevet i Medlemsvillkårene, er Strikkemekka nødt til å behandle dine personopplysninger. Kontaktinformasjonen vil benyttes til å sende nødvendig informasjon om medlemskapet i «Strikkeklubben». For nærmere informasjon om behandling av personopplysninger, herunder krav på innsyn, retting og sletting viser vi til vår Personvernerklæring. Vi anbefaler at medlemmene regelmessig leser gjennom Personvernerklæringen slik at de vet hvordan og hvorfor Strikkemekka behandler personopplysninger i forbindelse med opprettelse av medlemskap.

Medlemskapet i «Strikkeklubben» medfører at du aksepterer tilpasset markedsføring på e-post, SMS og andre digitale kanaler, som for eksempel e-post med nyheter og tilbud basert på tidligere kjøp eller hva du har klikket på i et tidligere nyhetsbrev. Slik kommunikasjon er sentral for at Strikkemekka skal kunne tilrettelegge for at du skal få mest mulig ut av medlemskapet ditt. Strikkemekka bruker også opplysningene til markedsføring i andre digitale kanaler.

Medlemmenes samtykke til markedsføring er frivillig, og de kan trekke hele eller deler av sitt samtykke og dermed reservere seg mot dette fra Strikkmekka når som helst. Dersom du ikke ønsker å motta markedsføring via nyhetsbrev eller SMS kan du trekke samtykket på «Min side», benytte avmeldingslenken nederst i nyhetsbrevet eller kontakte kundeservice på [email protected] .

 

5.    Endring av vilkår og avslutning

De til enhver tid gjeldende avtalevilkår vil være tilgjengelig på Strikkemekka.no. Strikkemekka har rett til å endre vilkårene i Brukeravtalen, herunder endre medlemsbetingelser, fordeler og samarbeidspartnere, samt å avvikle kundeklubben uten krav på kompensasjon av noe slag på din side.

Slike endringer vil bli kommunisert på Strikkemekka.no og eventuelt på e-post. Hvor lang tid det vil ta før varslede endringer trer i kraft, vil bli fastsatt av Yarnmania AS etter en vurdering av hvor vesentlig endringen er og hvilke konsekvenser den har for medlemmene. Strikkemekka vil gjøre det som med rimelighet forventes for å informere i god tid, men skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig hvis det ikke skjer. Skulle en endring være av en slik karakter at du ikke lenger ønsker å være medlem av «Strikkeklubben» kan du melde deg ut med øyeblikkelig virkning.

Om du ikke ønsker å godta vilkårene etter endring, kan du si opp Brukeravtalen ved å sende e-post til post@strikkemekka eller slette ditt medlemskap på Min side. Dersom du ikke ønsker at Strikkemekka skal fortsette å behandle dine personopplysninger, kan du også melde deg ut av Strikkemekkas kundeklubb ved bruk av samme kontaktpunkt. Ved slik terminering vil Strikkemekka slette alle eventuelle opplysninger tilknyttet deg og dette avtaleforholdet innen rimelig tid og senest innen 6 måneder med mindre Strikkemekka er lovpålagt å lagre opplysningene i lenger tid. Dersom du senere registrerer deg på Min side («Strikkeklubb») eller som del av Strikkemekkas kundeklubb på annen måte, anses dette som nytt medlemskap og nytt aksept av Brukeravtalen.

Vesentlige brudd på Brukeravtalen gir Strikkemekka.no rett til å avslutte Brukeravtalen med umiddelbar virkning. Ved avslutning på initativ fra Strikkemekka vil din bruk av Strikkemekkas kundeklubb stanse med umiddelbar virkning.

Du kan når som helst melde deg ut av Strikkemekkas Kundeklubb og trekke ditt samtykke til at Strikkemekka med samarbeidende leverandører kan behandle dine personopplysninger. Du kan gjøre dette ved å sende e-post til [email protected]

Strikkemekka har rett til å avslutte Brukeravtalen dersom du er passiv bruker av Strikkemekkas Kundeklubb i mer enn seks måneder. Slike endringer vil bli kommunisert på e-post.

 

6.    Tjenester tilbudt av tredjeparter

For å tilby deg unike tjenester kan det forekomme at Strikkemekka via Min side («Strikkeklubb») gjør det mulig for deg å knytte deg opp mot tjenester tilbudt fra et annet selskap (en tredjepart).

For å bruke slike tjenester fra tredjepart, må du samtykke til og følge de vilkårene tredjeparten har for sine tjenester. Kundeprogrammet Strikkemekkas Kundeklubb er bare en inngangsport til slike ekstra tjenester som tredjeparter kan tilby, og Strikkemekka har ikke ansvar eller risiko for slike tjenester fra tredjepart, herunder gavekort eller premier fra slike tredjeparter. Strikkemekka deler ikke dine personopplysninger med slik tredjepart selv, men du vil kunne dele dine egne personopplysninger med slik tredjepart dersom du følger en lenke til tredjepartens nettside fra Strikkemekka eller på annet vis kontakter tredjeparten for å benytte deg av tilbudet eller lignende.

 

7.    Sikkerhet

Strikkemekka vil iverksette sikkerhetsmessige tiltak som sørger for at dine opplysninger er beskyttet mot uautorisert tilgang og bruk. Dersom du bor på hemmelig adresse eller av ulike årsaker ønsker å bo og leve helt anonymt, ber vi deg allikevel gjøre en egen vurdering av hvorvidt det er fornuftig å bli medlem av Strikkemekka kundeklubb.

Medlemskapet er personlig, og det er ditt ansvar å påse at andre ikke får tilgang til din brukerkonto gjennom hensiktsmessig passordbeskyttelse. Du må ikke dele ditt passord eller innloggingsdetaljer med andre. Hvis du har mistanke om uberettiget bruk av ditt medlemskap, må du ta kontakt med vår kundeservice.

 

8.    Force Majeure

Skulle det oppstå hendelser utenfor Yarnmania AS sin kontroll, eller en situasjon som Motehus.no AS ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av, kan dette hindre Yarnmania AS fra å oppfylle sine avtaleforpliktelser. I slike tilfeller opphører Yarnmania sine forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

 

9.    Lovvalg og tvisteløsning

Brukeravtalen skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister skal være underlagt norske domstolers jurisdiksjon. Stavanger tingrett avtales som vedtatt verneting.

 

Copyright ® 2024 All rights reserved Levert av frontsoftware.no