• Her er du:
  • Hjem
  • Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser

Generelt
Følgende vilkår gjelder kjøp av varer og tjenester, levert av Strikkemekka.no
Vilkårene gjelder alt salg fra Strikkemekka.no så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.  Strikkemekka.no er endel av selskapet Motehus.no AS

Priser og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss retten til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger, feil på priser og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Strikkemekka.no er ikke ansvarlig for forsinkelser som oppstår hos Posten. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.

Vi tar forbehold om mulige trykk, og skrivefeil på vår nettside eller i vårt nyhetsbrev. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Strikkemekka.no' side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom på dette innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. 

Vi forbeholder oss også retten til leveringsnekt av din ordre/bestilling grunnet teknisk feil, prisendringer, lagersituasjon eller andre årsaker.

Betalingsvalg
Vi samarbeider med Klarna rundt betaling og vår betalingsløsning. Vi bruker deres checkout og tilbyr ulike betalingsvalg som faktura, delbetaling og kortbetaling

Privacy policy

“For å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder, er vi nødt til å dele visse opplysninger om deg med Klarna. Dette skjer bare dersom du velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende.

Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring.”

Mer info om Klarna finner du her:  www.klarna.com

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos strikkemekka.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser strikkemekka.no eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Strikkemekka sin side. For å handle på Strikkemekka.no må man være over 18 år.

Frakt
Hvis kunden ikke kjøper frimerker/fraktseddel og returnerer pakken til oss så vil vi få faktura fra Posten og et straffegebyr. Ved disse tilfellene så vil vi debitere kunden for disse kostnadene.

Reklamasjon
Før feil meldes til Strikkemekka.no, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan vise til at produktet ikke fungerer slik Strikkemekka.no har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Strikkemekka.no snarest slik at Strikkemekka.no kan iverksette nødvendige tiltak for å rette opp feilen. Kunden vil da få nytt produkt så langt lagerbeholdningen rekker. Om produktet er utsolgt vil kjøpe,- og fraktsummen bli refundert. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Strikkemekka.no melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Strikkemekka.no, betaler ikke Strikkemekka.no disse utgiftene.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på kr 400,- for å dekke våre kostnader i forbindelse med pakking, frakt og administrasjon.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
Strikkemekka.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler fra Strikkemekka.no sin side. Dette gjelder likevel ikke hvis Strikkemekka.no kan vise til at mangelen skyldes forhold utenfor Strikkemekka.no kontroll, og som Strikkemekka.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller hindre følgene av. Strikkemekka.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Strikkemekka.no's side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Nyhetsbrev/SMS
I vår butikk kan du registrere at du ønsker å motta reklame fra oss. Vi sender kun reklame ved nyhetsbrev og SMS til de som har registrert at de ønsker dette. Du kan når som helst melde deg av dette. Dette er helt gratis.

Salgspant/Betalingsvilkår
Strikkemekka.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Endring i vilkårene
Strikkemekka.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, som følge av endringer i lovgivningen.

Leveringstid
Normalt blir ordrene sendt ut samme dag. NB! Med sendt fra vårt lager menes den pakketiden vi bruker før vi sender ordren fra vårt lager. Frakttiden til posten kommer utenom. Normal leveringstid på a-post er 2-4 dager. Vi kan dessverre ikke garantere for posttiden til Posten Norge, da dette avhenger av hvor i landet pakken skal.

Levering til Svalbard
Vi kan dessverre ikke levere varer til Svalbard og Jan Mayen

Vi tenker miljø
For å spare miljøet, ligger ikke angrettskjema i pakken dere mottar. Dette akseptere dere ved å handle hos oss. Våre angrerettskjema ligger online, og dere trykker her for å laste dem ned. Enkelt og greit, og gjør at kun de som ønsker å returnere produktet(ene) trenger å skrive ut dette.

Kjøp av Gavekort
Gavekort kjøpt hos oss har en varighet på 1 år dersom ikke annet opplyses. Vær obs på at gavekort ikke kan betales med et annet gavekort ,eller kjøpes med rabattkode. Denne type ordre vil bli kansellert, og en eventuell innbetaling vil bli tilbakebetalt.

Copyright ® 2020 All rights reserved Levert av frontsoftware.no